top of page
Search
  • alison3878

Poverenje našim liderima


Nedavno se mnogo govorilo o potrebi za integritetom svetskih lidera. Nažalost, kada pogledamo širom sveta, vidimo kako moć kvari i kako lični interes trijumfuje nad poštenjem.


Izraelski proroci su osudili vođe svog vremena, upoređujući ih sa pastirima:

„Zar pastiri ne bi trebalo da pase ovce? Vi jedete salo, oblačite se u vunu... ali ne pasite ovce. Slabih nisi ojačao, bolesne nisi iscelio, povređene nisi vezao, zalutale nisi vratio, izgubljene nisi tražio... Ovako govori Gospod Bog: „Evo, ja sam protiv pastiri“ (Jezekilj 34:2-5,11).


U pozadini takve osude, Isus je objavio: ’Ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže život svoj za ovce“ (Jovan 10:11). Što više upoznajemo Isusa, to više cenimo sve njegove postupke, njegovu nesebičnost i istinitost.


Isus Hrist je vladar „koji će carovati u pravednosti“ (Isaija 32:1). „Neće suditi po onome što njegove oči vide, niti će rešavati sporove po onome što njegove uši čuju, nego će pravedno suditi siromašnima i pravedno odlučivati za krotke na zemlji“ (Isaija 11:4).


Biblija nas upozorava na vođe ovog sveta: ’Ne uzdajte se u knezove‘ (Psalam 146:3). Umesto toga, pozvani smo da verujemo jedinom koji će nas izbaviti iz zbrke u kojoj se svet nalazi – nikom drugom do Gospodu Isusu Hristu.

Saznajte više o „Kraljevstvu Božijem na Zemlji“ -

2 views0 comments

Comments


bottom of page