top of page
Search
  • alison3878

Rat, smrt, kovid, klimatske promene, glad, siromaštvo, širom sveta…Božije rešenje za ljudske probleme


Velika tema Biblije je 'Kraljevstvo Božje'. Ali šta to znači?


Prva knjiga Biblije, Postanak, govori nam o Božjoj namjeri u stvaranju i mjestu čovječanstva u njemu:


Bog je stvorio čoveka na svoju sliku; na sliku Božju On ga je stvorio; muško i žensko On ih je stvorio (Postanak 1:27).


Drugim rečima, muškarci i žene koji žive na zemlji trebali su odražavati same Božje karakteristike.


Ove osobine su sažete u dramatičnom otkrivenju Mojsiju, dve hiljade godina kasnije, kada je Bog pokazao Mojsiju svoju slavu i rekao:


Gospod, Gospod Bog, sažaljiv i milostiv, dugotrpljiv i obilan dobrotom i istinom, koji čuva milosrđe hiljadama, oprašta bezakonje i prestupe i grehe, a nipošto ne oslobađa krivca (Izlazak 34,6-7).


Potreba za promenom

Što više razmišljamo o njima, više možemo vidjeti da su ove karakteristike potrebne našem svetu.


U našim ličnim odnosima moramo se prilagoditi potrebama jedni drugih i ponašati se na način koji ne donosi tugu i žaljenje. U društvenim odnosima, takvi kvaliteti bi transformisali način na koji zajednice funkcionišu. Međunarodni odnosi bi se transformisali ako bi se održavali na dobar način. Čak bi se promenio odnos prema našem prirodnom okruženju.


Ako lideri na svim nivoima podržavaju ove vrednosti, razmislite o ogromnoj promeni koja bi se napravila. Ljudi su prečesto motivisani pohlepom i željom za moći. Rezultat su sukobi i sebično ponašanje osmišljeno da afirmiše ličnu, institucionalnu, rasnu ili nacionalnu nadmoć. Biblija ovu ljudsku tendenciju sažima kao 'greh'.


Samo pogledajte vesti i videćete koliko je to blizu istine – u politici, biznisu, porodičnom životu, sportu, kulturi – zapravo u bilo kojoj sferi ljudskog delovanja. Ali, nasuprot tome, tamo gdje se dobre stvari događaju – a one se događaju – obično možemo videti elemente kvaliteta Božje slave koji se izražavaju.


Kraljevstvo Božje govori o svetu u kojem ova 'Božja slava' na kraju ispunjava zemlju. Biblija nas uverava da će se to dogoditi. Jasno je da mora doći do promena. Polazna tačka za to je želja za promenom, prepoznavanje da nešto treba učiniti ako želimo da svet opstane kao mesto gdje lepota prevladava ružne stvari i gde prevladava 'slava Božja'.


Isusov prvi dolazak


Evanđeoska poruka je da promena sigurna i da će se dogoditi. „Jevanđelje“ znači „dobra vest“ – ili „Radosna vest“. U središtu ove dobre vesti je Gospod Isus Hrist. U svom životu on je ostvario promenu koja se može svima dogoditi. On daje nadu onima koji mu predaju svoje živote.


Najveće ostvarenje njegovog života prema nama bila je, paradoksalno, njegova smrt. Do toga je došlo zbog svega što nije u redu s ljudskom prirodom, što je dovelo do potpuno nepravednog suđenja, praćenog patnjom koja je završila njegovim raspećem. Neposredno pre nego što se ovo dogodilo, Isus je rekao:


Veće ljubavi niko nema od ove, nego da život svoj položi za prijatelje svoje. Prijatelji ste moji ako činite sve što vam zapovedim (Jovan 15:13-14).


Drugim rečima, dozvolio je da bude uhapšen i zlostavljan i prikovan na krst kako bi pokazao ogromnu veličinu greha i pokazao svetu da greh vodi u smrt.


Ali u isto vreme, to je bio njegov čin ljubavi. Jer niko ne može pokazati veću ljubav nego da život svoj položi za druge. Ljubav koja ga je dovela do smrti bila je i ljubav koja je pobedila greh. Nikada nije ustupio mesto njegovim nagonima, niti iskušenjima sa kojima se suočavao.


Zbog toga ga je Bog, koji je potpuno svet i pravedan, ponovo oživeo nakon tri dana nakon smrti dok je ležao u hladnom, zapečaćenom i čuvanom grobu.

Nije bilo sumnje u njegovu smrt i nije bilo sumnje u stvarnost njegovog vaskrsenja. Tokom 40 dana pojavljivao se u raznim situacijama raznim ljudima.

Zatim se sastao sa svojim učenicima i dao im uputstva da idu po celom svetu i propovedaju dobru vest koja je potvrdila njegovo uskrsnuće. Božja namera u stvaranju je bila sigurna. Dok prvi čovjek (Adam) nije uspeo poslušati Boga i pokazati Njegovu slavu, Isus je uspeo. Pobedio je greh, jednom za svagda. Od sada, svi koji su naučili lekcije iz njegovog života i smrti i izjavili svoje verovanje u sve ono za što je to značilo, mogli su živjeti novim životom 'u njemu'


Drugi dolazak

Ali bilo je tu više od jednostavnog življenja na zemlji sada. Kada je Isus uzašao na nebo, dok su ga njegovi učenici gledali, pojavila su im se dva anđela i prenela ovu poruku.Ljudi iz Galileje, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus, koji je od vas uzet na nebo, doći će na sličan način kao što ste ga videli kako odlazi na nebo (Djela 1,11).


Drugi Isusov dolazak postao je središnja nada vernika.


Jer kako je po čoveku došla smrt, tako je po čoveku došlo i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Hristu svi oživeti. Ali svako po svom redu: Hristos prvi, posle toga oni koji su ostali Hristovi po njegovom dolasku. Tada dolazi kraj, kada predaje kraljevstvo Bogu Ocu, kada stane na kraj svakoj vladavini i svakoj vlasti i moći. Jer on mora vladati dok ne stavi sve neprijatelje pod svoje noge. Poslednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt (1. Korinćanima 15:20-26).


Hristos 'prvi plod' – prvi čovek koji je uskrsnuo zauvek. Zatim 'pri njegovom dolasku' oni koji pripadaju Hristu. Dakle, ako ‘pripadamo Hristu’, bićemo pozvani da se suočimo s njim na Sudu, zajedno sa svima koji su ga upoznali. Ako smo umrli, bićemo uskrsnuti, kao što je on uskrsnut, u istu svrhu – da budemo pozvani na odgovornost za to kako smo živeli svoje živote i posebno za naš odgovor na evanđelje.


‘Jer on mora vladati dok ne stavi sve svoje neprijatelje pod svoje noge.’


Kao što ostatak pasusa pojašnjava, ovo uključuje vladanje zemljom i njeno čišćenje od svega što se protivi Božjoj nameri. Vraćamo se glavnoj temi Biblije – Kraljevstvu Božjem – stanju stvari na zemlji kada će prevladati Božji zakoni, kada će muškarci i žene živeti u harmoniji jedni s drugima pod vodstvom Gospodina Isusa Hrista i onih koji su, poput njega, postali besmrtni.


Kakav će biti život u ovo vreme za smrtnu populaciju Zemlje? Biće mira (Izaija 2:4). Svi ljudi svuda će imati dovoljno hrane (Psalam 72:16; Amos 9:13, 14). Zdravstveni problemi će biti rešeni i muškarci i žene će živeti zdrav život u skladu s prirodom (Izaija 35). Rad će biti zadovoljavajući i produktivan (Izaija 65:21–23). Deca će odrastati u sigurnom i zdravom okruženju, a stari ljudi će biti poštovani i zadovoljni (Izaija 65:20; Zaharija 8:4, 5). Zemljini resursi se više neće rasipati ili grabiti kako bi obogatili nekolicinu, a bogati više neće imati prednost nad siromašnima (Psalam 72:4, 12–14).


Znaci da je Kraljevstvo blizu

Doći će vreme nevolje kakvo nikada nije bilo otkad postoji narod, pa čak i do tog vremena (Danilo 12:1).


Svet j bio pun problema i ljudi su se plašili budućnosti. Ali Isus ih je takođe uverio: Biće znakova na suncu, na mesecu i u zvezdama; a na zemlji narod će biti u strahu zbog huke mora i talasa; ljudska srca su im zastala od straha i očekivanja onoga što dolazi na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati. Tada će videti Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom... Tako i vi, kada vidite da se ovo događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje (Luka 21:25–27, 31).


Kraljevstvo Božije je rešenje za sve naše probleme, i probleme celog sveta. Ako ga učinimo središnjom tačkom naših života, možemo mu se radovati s povjerenjem i uzbuđenjem.Članak članka Michaela Owena u Christadelphianu: časopis „Glad Tidings“, jul 2018.2 views0 comments

Comments


bottom of page