Kristidelfijanci Biblijska Misija na Zapadnom Balkanu

Dostupni ljudima u Sbiji, Kosovu, Bosni & Hercegovini, Hrvatskoj,

u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji

ww.cbm4yu.com

cbm4srb@gmail.com

Kliknite na karticu "zastavica" za željeni jezik

Takođe pogledajte i drugu lokaciju www.cbmhu.org  za ljude u Mađarskoj

Ko su Kristidelfijanci?

Kristidelfijanci su iz različitih slojeva društva.

Naša vera nas ujedinjuje a ona je da će se Isus vratiti na ovaj svet da bi

uspostavio Božje kraljevstvo donoseći mir svetu punom nevolja.

Naziv "Kristodelfian" jednostavno znači "braća u Kristi" na osnovu stiha iz Poslanive Kološanima 1: 2: "Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista." Pošto je Novi zavet bio u početku napisana na grčkom, a reč napisana latinicom je za Hrista je „Christos“, a reč za braću je „adelphos“, pa kada ih sastavite, onda nastaje „Christadelphian“ tj. Kristodelfian.

Deo zajednice su muškarci i žene i njihove porodice koji žele biti Hristovi sledbenici.

 

Više o Kristidelfijanci možete saznati pročitajući letak: Ko su Kristidelfijanci?

ККо су Христоделфијанци?

Христоделфијанци су из различитих слојева друштва. Наша вера нас уједињује а она је да ће се Исус вратити на овај свет да би успоставио Божје краљевство доносећи мир свету пуном невоља.

 

Назив "Христоделфиан" једноставно значи "браћа у Христу" на основу стиха из Посланиве Колошанима 1: 2: "Светима који су у Колосима и верној браћи у Христу Исусу: благодат вам и мир од Бога Оца нашег и Господа Исуса Христа." Пошто је Нови завет био у почетку написана на грчком, а реч написана латиницом је за Христа је „Christos“, а реч за браћу је „adelphos“, па када их саставите, онда настаје „Christadelphian“ тј. Христоделфиан.

.

Део заједнице су мушкарци и жене и њихове породице који желе бити Христови следбеници.

 

Више о Христаделфијанцима можете сазнати прочитајући летак: Ко су Христоделфијанци?

For further information about the Christadelphians, in English see:

www.cbm.org.uk 

www.thisisyourbible.com

www.thechristadelphian.com

 
Search